Xeamit har fått det stora förtroendet att hjälpa Tekniska verken att uppgradera från IFS9 till IFS10

2021-12-03

Tekniska verken är en koncern som bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar sina kunders vardag. Tillsammans med sina kunder tar de hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön.

Tekniska verken har använt IFS sedan 1998 och organisationen består av cirka 500 användare, varav merparten är leverantörsfakturahanterare. Driften av systemet sker inhouse på egna servrar med ett flertal integrationer mellan andra system inom koncernen.

För att framtidssäkra driften av systemet och säkerställa en stabil, säker och ändamålsenlig lösning behöver Tekniska verken nu göra en uppgradering vilken vi på Xeamit kommer att hjälpa till med.

”Vi är väldigt glada att ha fått förtroendet att hjälpa till med Tekniska verkens uppgradering och ser mycket fram emot projektet. Vi är ett flertal på Xeamit som jobbat länge med Tekniska verken, som är en av våra viktigaste kunder. Detta är vår tredje uppgradering hos ett kommunalt energibolag och jag tror vår erfarenhet kommer att vara till stor nytta för Tekniska verken” säger Johan Örn, Xeamit AB.

Målet är att uppgraderingen ska vara driftsatt i slutet av november 2022.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Är du intresserad av våra tjänster eller funderar över något är du välkommen att höra av dig så hjälper vi dig vidare!

Drottninggatan 43 I, 582 27 Linköping
Greta Garbos Väg 13, 169 40 Solna

Organisationsnummer 559071-0710